Gæs
Vi har flere slags gæs på Nygården. Her kan du læse lidt om dem og hvordan du omgåes vores gæs, når du er på besøg.

Grågæs
Grågåsen er den største og kraftigste af de grå gæs (slægten Anser) med sin længde på 75-90 cm og et vingefang på 147-180 cm. Forvingerne er på oversiden karakteristisk lysegrå. Ben og næb er lyserøde. Arten ses i Danmark typisk under trækket i flokke på 10-50 fugle, der flyver i kileform eller på linje, mens de udstøder deres karakteristiske ru og hæse skrig, der ofte går over i falset.

Original Legarth
Original Legarth gæs er store og hurtigvoksende, og bla. derfor er racen meget eftertragtet til kødproduktion i Europa.

VÆRD AT VIDE OM GÆS

Ynglepladser
Gåsens rede bygges skjult på dens levesteder, gerne i høj rørbevoksning. Den yngler med den samme mage år efter år og lægger herefter 4-9 æg omkring begyndelsen af april. Disse udruges i løbet af 28-29 dage, hvorefter ungerne er flyvefærdige efter yderligere 50-60 dage.

Et gammelt husdyr
Gåsen er et gammelt husdyr. Af gamle egyptiske kalkmalerier fremgår det, at egypterne for 4000 år siden var bekendt med at tvangsfodre gæs for at udvikle den fede gåselever. Ved arkæologiske udgravninger i Egypten har man fundet knogler fra meget store tamgæs. Disse gæs, der kan dateres til tidsrummet fra 600 år før til 200 år efter Kristi fødsel, har været større end den største nukendte race. I Danmark var gåsen et velkendt husdyr i den tidligste historiske tid. Så langt tilbage der er beskrivelser af gåseholdet, har stubmarkerne spillet en vigtig rolle i produktionen af slagtegæs, idet græsset blev sat ud på disse arealer for at samle spildkorn.

Gæs på friland
Intet andet fjerkræ er som gåsen knyttet til græsningsarealer. Såvel vild som tamgæs er ihærdige græssere. Gæs har farvesyn, og vil på lang afstand kunne afgøre, om et græs-areal tilbyder saftigt, sprødt græs eller stive pinde. Det ideelle græsningsareal for gæs er en stor åben mark med udsyn til alle sider. Er der mulighed for svømmevand bruger de gerne dette, men tager ikke ophold.

Gæs er fanatiske vegetarer og flokdyr!


Besøg vores gæs
Det er ikke tilladt at gå ind til vores gæs.
Det er dog tilladt at fodre vores gæs med græs og snegle (på eget ansvar), dog ikke med nedfalden frugt.


X